Zdarzenie GridView rowupdating netto

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1) Zauważyłem, że jeśli nie wiążemy GridView doobiektowa kontrola źródła danych, a następnie, gdy użytkownik umieści GridView w trybie edycji, musimy obsługiwać zdarzenie GridView.RowEditing (w przeciwnym razie otrzymamy wyjątek) i w tym przypadku umieścić wiersz GridView w trybie edycji. Otrzymuję następujące metody wiązania danych, takie jak Eval (), XPath i Bind (), których można używać tylko w kontekście formantu databound. błąd. Jak mogę uniknąć tego błędu? To jest mój kod dla

Gdy wiersz GRidView jest w trybie edycji, pola tekstowe ...